Okulistyka Weterynaryjna Marcin Lew

+48 606 917188, +48 515 147 177, Olsztyn, ul. Martyniaka 8 (wejście od ul. Wawrzyczka) okulistyka.lew@gmail.com

 • pl
 • en
Menu

O mnie

dr hab. n. wet. Marcin Lew, dipl. EESVO

 
 

O mnie

2000 – dyplom lekarza weterynarii 2003 – praca doktorska z chirurgii małoinwazyjnej 2004 – specjalizacja z chirurgii weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu 2012 – praca habilitacyjna z okulistyki – diagnostyka i mikrochirurgia jaskry 2017 – stanowisko prof. nadzw. w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

 • egzaminator HED (choroby dziedziczne oczu) EESVO
 • wiceprezes East European Society of Veterinary Ophthalmology
 • członek European Society of Veterinary Ophthalmology
 • członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
 • członek Sekcji Okulistycznej – Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Wetyrynarii Małych Zwierząt
 • prowadzenie szkoleń i kursów specjalizacyjnych dla lekarzy weterynarii z okulistyki i chirurgii w ramach studiów podyplomowych: Chirurgia Weterynaryjna oraz Choroby Psów i Kotów
 • uprawnienia do badania i certyfikacji wad wrodzonych oczu u zwierząt
 • autor ponad 80 publikacji naukowych i komunikatów
 • ukończenie kursów specjalistycznych SSVO (Swedish Society of Veterinary ophthalmology) w ramach Nordic Eye Meeting z mikrochirurgii oka oraz ESVO (European Society of Veterinary Ophthalmology) w Niemczech
 • ukończenie kursów specjalistycznych DSVO (Danish Society of Veterinary Ophthalmology) z chirurgii zaćmy w Danii, BrAVO (British Association of Veterinary Ophthalmology) w Anglii oraz Niemczech
 • ukończenie kursów specjalistycznych z chirurgii jaskry we Francji i Niemczech
 • ukończenie kursów specjalistycznych ECVO z elektroretinografii w Niemczech i Irlandii
 • uczestnictwo w licznych stażach i konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą
 • organizacja i prowadzenie pierwszego w Polsce sympozjum i warsztatów: „Elektrofizjologia wzroku – badanie ERG”
 • autor ogólnokrajowego programu skriningowego w kierunku wczesnej diagnostyki i terapii jaskry
 • profil kliniczny – okulistyka i mikrochirurgia okulistyczna

Wybrane publikacje

Wykłady na konferencjach

 • Elektrofizjologia widzenia. Podstawy badania ERG (FERG), PERG i VEP u zwierząt, XX Warsztaty diagnostyczne stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna, Wisła 2019
 • Jaskra – od nauki do kliniki. Aktualne wymagania dotyczące gonioskopii w certyfikowanych badaniach chorób dziedzicznych oczu, XX Warsztaty diagnostyczne stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna, Wisła 2019
 • Chirurgia przedniego segmentu, Wykład na Studium Podyplomowe, Wrocław 2019
 • Badanie elektrofizjologiczne oczu u zwierząt oraz wstęp do gonioskopii, XX Warsztaty diagnostyczne stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna, Katowice 2019
 • Essentials of ERG in dogs, IV EESVO Conference, Kosice, Słowacja 2018
 • Badanie elektrofizjologiczne narządu wzroku w diagnostyce chorób siatkówki i nerwu wzrokowego – ERG/VEP, Wykład na Studium Podyplomowe, Wrocław 2018
 • Assessment of generalized progressive retinal atrophy (GPRA) in mixed breed dogs using spectral domain optical coherence tomography (SD-OCT) and electroretinography, Annual Scientific Meeting of the European College of Veterinary Ophthalmologists, Florencja, Włochy 2018 – Veterinary Ophthalmology, 2018, 21, 5, E1-E35
 • Chirurgia jaskry – odroczony wyrok, czy światełko w tunelu?, II Konferencja EESVO, Wrocław 2017
 • Ultrasonografia w okulistyce koni, III Weterynaryjna Konferencja Ultrasonograficzna, Olsztyn 2016
 • Corneal squamous cell carcinoma (CSCC) in animals – case report in horse, The 33rd Annual Meeting of the European Society of Veterinary Pathology and 26th Annual Meeting of the European College of Veterinary Pathologists, Helsinki, Finland 2015
 • Badanie ERG w okulistyce klinicznej psów i kotów, XIV kongres PTNW, Wrocław 2012
 • The changes of ERG i-wave and pattern ERG after Ahmed glaucoma valve implantation in course of canine glaucoma treatment, 17th FECAVA Eurocongress „Modern Veterinary Practices”, Istanbuł, Turcja 2011
 • Upper eyelid and medial canthus reconstructive surgery after histiocytoma resection in dog, European Veterinary Opthalmology Conference, Dublin, Irlandia 2010
 • Podstawy ERG u psów, Olsztyn 2010
 • Jaskra – aktualny problem kliniczny, PTNW, Olsztyn 2008
 • Leczenie operacyjne uszkodzeń rogówki, PTNW, Olsztyn 2008

Granty naukowe

Elektrofizjologiczna ocena stopnia zmian neurodegeneratywnych siatkówki i nerwu wzrokowego w przebiegu leczenia operacyjnego jaskry u psów, w oparciu o badania wzrokowych potencjałów wywołanych – (badania prowadzone w latach 2010-2013)

Organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów

 • Członek komitetu naukowego i organizacyjnego IV EESVO Conference, Kosice, Słowacja 2018
 • Członek komitetu naukowego i organizacyjnego EESVO Workshop of ophthalmology surgery part I, Wrocław 2017
 • Członek komitetu naukowego i organizacyjnego III EESVO Conference, Litomysl, Czech Republic 2017
 • Członek komitetu naukowego i organizacyjnego II EESVO Conference, Wrocław, Pawłowice 2017
 • Organizator i prowadzący pierwsze w Polsce sympozjum i warsztaty: „Elektrofizjologia wzroku ERG i słuchu AEP”, Olsztyn 2010